แจ้งถอนเงิน

1.เข้าระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษให้กดเปลี่ยนเป็น “ภาษาไทย”

2. กดปุ่ม “ฝาก/ถอน” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน

3. เลือกหัวข้อ “การถอนเงิน” จะมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลโดยจะมีรายละเอียดดังนี้

  1. โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของลูกค้า (ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร USER ID)
  2. จำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
  3. ชื่อบัญชี ใส่ชื่อบัญชีของลูกค้า (ชื่อบัญชีธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร USER ID)
  4. เลขที่บัญชี ใส่เลขที่บัญชีของลูกค้า (เลขบัญชีธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร USER ID)

*ทางเว็บขอสงวนสิทธ์ยกเลิกการแจ้งถอนหากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งถอนไม่ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิก