แจ้งฝากเงิน

1.เข้าระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษให้กดเปลี่ยนเป็น “ภาษาไทย”/span>

2. กดปุ่ม “ฝาก/ถอน” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน

3. เลือกหัวข้อ “การฝากเงิน” จะมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลโดยจะมีรายละเอียดดังนี้

 1. วิธีการโอนเงิน เลือกช่องทางที่ลูกค้าทำการโอนเงิน โดยจะมีตัวเลือกดังนี้
  1. ATM ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้กดเงินสด หรือ ATM
  2. Internet Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านหน้าเว็บของธนาคาร
  3. Mobile Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่าน Application บนมือถือของธนาคารต่างๆ
  4. ตู้ฝากเงินสด ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินสด หรือ CDM
  5. เค้าเตอร์ธนาคาร ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านเค้าเตอร์ของธนาคาร
 2. โอนเงินจากธนาคาร เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการการโอนเงิน
 3. จำนวนเงินที่ฝาก ใส่จำนวนเงินที่ทำการฝาก
  1. ตัวอย่างเช่น ถ้าฝาก 5,000 บาท ให้ใส่แค่ “ 5000 ” ไม่ต้องใส่ “ , ”
 4. ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน ระบุชื่อบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินของลูกค้า
 5. เลขที่บัญชีที่ใช้โอน ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้โอนเงินของลูกค้า
 6. วันเวลาที่โอนเงิน ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 27/11/2017 12.50
 7. โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเข้ามา
 8. โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ระบุเลขบัญชีธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเข้ามา
 9. ทำการฝาก ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการแจ้งฝาก